askeri görevli

military officer

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • askerî ataşe — is. Bir ulusun yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • askerî inzibat — is., ask. Askerî birlikler arasında düzeni, disiplini, kanunları yürütmekle görevli sınıf ve bu sınıftan olan asker …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hassa askeri — is., tar. Hükümdarı korumakla görevli askerî sınıf …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çavuş — is. 1) Bir işin veya işçilerin başında bulunan ve onları yöneten sorumlu kimse 2) tar. Osmanlı Devleti teşkilatında çeşitli hizmetler yapan görevli 3) tar. Osmanlı ordusunda üst komutanların buyruklarını ast komutanlara ulaştıran görevli 4) ask.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • jandarma — is., ask., İt. gendarme 1) Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koyduğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükûmet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan silahlı askerî kuvvet 2) ask. Bu… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dâhiliye subayı — is., ask. Askerî okul, askerî hastane vb. kuruluşlarda iç yönetimde görevli subay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • muhafız alayı — is., ask. Devlet başkanlarını, kralları korumakla görevli askerî birlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uç beyi — is., tar. Uçların sivil ve askerî yönetiminden sorumlu olan görevli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • zaptiye — is., tar., Ar. żabṭiyye 1) Osmanlı İmparatorluğu nda toplum güvenliğini sağlamakla görevli askerî polis kuruluşu 2) Bu kuruluştan olan er, zaptiye memuru Sağında solunda birer zaptiye, dimdik duruyordu. Ö. Seyfettin Birleşik Sözler zaptiye memuru …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.